Make your own free website on Tripod.com
YAB. Tuan Guru Dato' Hj Nik Abdul Aziz bersama
Datuk Pegawai Kewangan Negeri sempena lawatan ke Jajahan Tumpat. (11/8/99)