Make your own free website on Tripod.com
Pegawai Eksekutif KADA Tan Sri Husien Ahmad pimpin
tangan YAB Tuan Guru diupacara pelepas benih ikan dalam taliar KADA
di Sri Nilam Baru, Nilam Puri pada bulan Julai 1998.