Make your own free website on Tripod.com
Contoh Pasaraya Islam, Di Kelantan.
(Kaunter berasingan untuk Lelaki/Wanita)
Inilah di antara amalan prinsip Pasaraya Islam iaitu mengasingkan kaunter bayaran
lelaki/wanita, jurujual dikehendaki menutup aurat, penutupan sementara waktu untuk Solat Jumaat dan memperdengarkan azan setiap kali masuk waktu. (Mula dikuatkuasa 1 Jan 1986)