Make your own free website on Tripod.com

Kelantan Tetap Didatangi Pelabur Sejak 1991

Dasar Kerajaan PAS Kelantan yang mengutamakan pemba-ngunan insan, prasarana kemudahan asas untuk rakyat serta mengekalkan sifat-sifat asas budaya kerja rakyat seperti pertanian dan perusahaan kecil tanpa bermegah-megah dan membazir telah dapat menjawab pelbagai masalah ketika menghadapi kegawatan ekonomi dan bencana yang menimpa negara sekarang.

BULETIN Urusetia Pene-rangan Kerajaan Kelantan keluaran ini memaparkan serba sedikit minat pelabur membangunkan  negeri ini sejak 1991 dan beberapa butir perangkaan tentang Kelantan.


HOME