Make your own free website on Tripod.com

Projek melalui MPKB dan MIDA yang diluluskan

Kerajaan negeri Kelantan telah meluluskan projek-projek pem-bangunan melalui Majlis Perbandaran Kota Bharu (MPKB) tanpa melalui Unit Perancang Ekonomi Negeri (UPEN) seperti projek pemba-ngunan hotel, ruang niaga dan ruang pejabat termasuk pembi-naan 12 bangunan yang mem-punyai ketinggian antara lapan setengah hingga 23 tingkat.

Malaysian Industrial Deve-lopment Authority (MIDA) pula telah meluluskan pembinaan 21 buah kilang membabitkan pelaburan RM301,050,000.


HOME