Make your own free website on Tripod.com

Bidang yang menarik minat pelabur ke Kelantan

MENURUT UPEN dan PKINK, seta-kat ini para pelabur yang memohon menanam modal di Kelantan sangat berminat dalam bidang pelancongan, perusahaan batu marmar/grannite, kilang simen., penubuhan bandar baru, projek perumahan, pemerosesan kayu dan ladang hutan.

Untuk penyediaan tempat melancong sebanyak 12 permohonan diterima dan lima daripadanya  sudah diluluskan, perusahaan batu marmar/grannite (26 permohonan: sembilan telah diluluskan), kilang simen (tujuh permohonan: empat telah diluluskan).

Penubuhan bandar baru (enam per-mohonan: empat telah diluluskan) pe-rumahan (18 permohonan: tujuh telah diluluskan), pemerosesan kayu (19 permohonan: empat telah diluluskan), projek ladang hutang (61 permohonan: dua telah diluluskan) dan projek lain (64 permohonan: 14 telah diluluskan).


HOME