Make your own free website on Tripod.com

13 trilion kaki padu gas di dalam 12 telaga di perairan Kelantan

PERAIRAN  Kelantan sudah dipastikan mempunyai 12 tela-ga gas, iaitu dua telaga terletak kira-kira 40 kilometer dari Pan-tai Cahaya Bulan dan 10 telaga lagi di sempadan Thailand.
Telaga-telaga itu dianggar menyimpan 13 trilion kaki padu gas yang dikira boleh men-jadi bekalan selama 80 tahun pada kadar penggunaan sekarang.

Dua telaga berhadapan Pantai Cahaya Bulan itu dina-makan sebagai PM301 dan 302.
Butir-butir penemuan cari gali di perairan Kelantan ini diumumkan oleh Timbalan Menteri Besar Kelantan, YB Haji Abdul Halim Abdul Rahman dalam satu ceramah politik di Kampung Serdang, Pasir Mas 13 April lalu.


HOME