Make your own free website on Tripod.com
 
YB. HJ. AHMAD B. YAKUB
Pengerusi Jawatankuasa
Perdagangan, Perindustrian, Pembangunan Usahawan dan 
Sumber Manusia