Make your own free website on Tripod.com
 
BULETIN
BIL: 61/95 Januari 1995
...MEMBANGUN BERSAMA ISLAM...
 
1.     Amanah Saham Kelantan Secara Islam (AKSI) akan dilancar 
2.    BERKAT DASAR ISLAM PEMBAYARAN HUTANG DAPAT DIGIATKAN
3.    Kebajikan kaum bukan Islam tetap diambil berat
4.    Enakmen Kanun Jenayah Syariah (II) 93
5.    Terjemahkan dasar Islam Kerajaan Kelantan menjadi program dan aktiviti 
6.    Tabung Serambi Mekah meningkat dengan sumbangan 5% daripada bonus
7.    Pemberian hak milik tanah tidak dibuat kerana pertimbangan politik
8.    CATATAN KELANTAN
9.    Tidak wajar kritik usaha Kerajaan Kelantan gantikan tanaman tembakau
10.   Remaja Berketerampilan
11.   Bukti dasar Islam tidak mengganggu kestabilan negara dan pencapaian pembangunan
12.   Perlaksanaan Islam jadikan Kota Bharu semakin baik 
13.   Selesai saja bayaran premium, suratan hak milik terus diserah
14.   Ahli-Ahli Majlis Perbandaran Kota Bharu (MPKB) bagi tahun 1995
15.   Senarai Ahli Majlis Daerah Negeri Kelantan