Make your own free website on Tripod.com

Enakmen Keluarga Islam Kelantan dapat kurangkan perceraian

PERLAKSANAAN Enakmen Keluarga Islam Negeri Kelantan (EKINK) sejak 1984 berjaya mengurangkan perceraian antara 20 hingga 30 peratus.

Pengurangan kadar perce-raian umat Islam itu adalah hasil kesedaran keluarga Islam mengenai peraturan yang terkandung dalam EKINK, kata Kadi Besar Kelantan, Dato' Daud Mohamad.
Katanya, EKINK tidak membolehkan suami melafaz-kan talaq terhadap isteri tanpa kebenaran mahkamah syariah yang mana mengikut EKINK No.1/1983, mereka yang melakukan kesalahan itu boleh didenda sehingga RM1,000. Sebelum EKINK dilaksana-kan iaitu antara tahun 1976 hingga 1983, sebanyak 32,253 kes perceraian dilaporkan.

Bagaimanapun, sebanyak 4,339 pasangan rujuk semula. Bagi tempoh 1994-1997, sebanyak 145,779 perkahwinan didaftarkan termasuk poligami di negeri ini dan dari jumlah itu sebanyak 22,146 pasangan bercerai menerusi kadi jajahan masing-masing.
Perceraian poligami juga berkurangan selepas EKINK dilaksanakan iaitu sebvanyak 860 kes sahaja.


HOME