Make your own free website on Tripod.com

Cara Allah Mengagih-agihkan Rezeki

Rezeki si A boleh jadi Aku (Allah) tidak beri kepada A terus, Aku beri kepada C.  Cadangnya harta Aku beri kepada C; hakikatnya Aku hendak beri kepada A, tetapi aku tidak beri kepada A terus.  Aku beri kepada C dan C-lah beri sedekah kepada A supaya hubungan di antara A dan C berlaku. Kalau harta A Aku beri terus kepada C; kalau harta B, aku beri terus kepada B; kalau harta C aku beri terus kepada C, maka hubungan antara satu sama lain tidak akan berlaku. . . . .

Tetapi cara Aku buat kerja supaya manusia bergadik di antara satu sama lain, berganding satu sama lain, bertali satu sama lain ialah dengan kadang-kadang Aku hendak beri kepada A, Aku beri kepada C supaya dengan cara itu A boleh menum-pang C dan C boleh berbaik dengan A.  Maka pahala pun boleh, hubungan silaturrahim pun berlaku.


HOME