Make your own free website on Tripod.com

Kerajaan Kelantan bantu KADA selamatkan kawasan sawah di Lemal

MUSIM kemarau yang berpan-jangan teah menjejaskan beberapa kawasan sawah padi di Kelantan.  Paras air yang surut di Sungai Kelantan, misalnya, menyebabkan kawasan padi seluas lebih 9,000 hektar di Pasir Mas dan Tumpat tidak mendapat air.

Sebagai tindakan menyelamatkan kawasan sawah tersebut, Kerajaan Kelantan telah mengeluarkan perun-tukan RM25,000 dan mengarahkan penghulu mendapatkan pekerja-pekerja sukarela bagi membantu Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA) bergotong-royong membina tambak guni