Make your own free website on Tripod.com

Formula Kesejahteraan dalam Islam Dihubungkan dengan Alam Sekitar

Islam itu sendiri membawa erti sejahtera iaitu sistem hidup yang boleh memberikan kesejahteraan kepada manusia, termasuk dalam hubungan mereka dengan alam.  Oleh kerana Islam adalah satu ukuran kesejahteraaan, maka apabila Islam dilanggar maka manusia sebenarnya mengoyakkan kesejahteraan mereka sendiri dan membuka jalan kepada mala petaka. . .

Islam secara keseluruhannya adalah satu formula kesejahteraan dengan menggariskan beberapa petunjuk berhu-bung dengan penjagaan alam sekitar. . . .

Ter-nyata salah satu sebab utama berlakunya fe-nomena alam yang membimbangkan itu ada-lah kerana tangan manusia sendiri kerana ke-terlaluan mereka berinteraksi dengan alam. .