KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA
HIS ROYAL HIGHNESS
TUANKU ISMAIL PETRA IBNI AL-MARHUM SULTAN YAHYA PETRA
D.K, D.M.N., D.K.(Negeri Sembilan), D.K.(Selangor), D.K.(Johor),
D.K.(Kedah), D.K.(Perak), D.K.(Terengganu), D.K.(Perlis),
D.K.M.B.,(Brunei), D.P.S.S.(Sarawak), D.P.(Sarawak),
S.P.M.K., S.J.M.K., S.P.K.K, S.P.S.K.,
SULTAN DAN YANG DIPERTUAN BAGI
NEGERI KELANTAN DARULNAIM
THE SULTAN AND THE RULER OF KELANTAN DARULNAIM